Pieredze

Ivo Kampāns

No 1992. gada esmu būvniecības nozarē. Sākumā biju palīgstrādnieks. Strādāju SWH grupā pie koka karkasa māju būvniecības  Priedkalnes ciematā. Vēlāk jau brigadiera amatā, turpināju darbību pie Skanstes ielas biroju  ēkas rekonstrukcijas. Visus šos gadus veicu dažāda profila, sarežģītības un atbildības pakāpes darbus, esmu centies tos veikt godīgi un apzinīgi.

Līdztekus praktiskām iemaņām apguvu arī teorētiskās zināšanas un iepazinu ārzemju pieredzi. Būvniecības gaitā veicu darba kolektīva veidošanu un saliedēšanu, darbu plānošanu un vadīšanu. Esmu apguvis darba aizsardzības un drošības programmu. Piedalījies uzņēmuma kvalitātes sistēmas izveidē, tās atbilstību ISO standartiem. Augstu vērtēju ētikas kodeksu un iekšējās kārtības noteikumus.

Kā nozīmīgāko gribētos atzīmēt SIA „NCC Konstrukcija” projektu „Lauras”, kurā biju atbildīgais būvdarbu vadītājs, laikā no tā izstrādes līdz nodošanai ekspluatācijā. Darba pienākumos ietilpa sadarbība ar projekta attīstītāju, arhitektiem un konstruktoriem. Apakšuzņēmēju koordinēšana, darbu izpildes laika, un kvalitātes uzraudzība. Būvdarbu izpildes dokumentācijas apkopošana, kontrole un saskaņošana. Esmu strādājis arī Zviedrijā, pie dzelzsbetona un metāla konstrukciju montāžas. Veicu montāžas darbu vadīšanu, elementu piegādes koordinēšanu un komunicēšanu ar ģenerāluzņēmējiem (FO PETERSON, SKANSKA).

Tagad, kā neatkarīgs būvinženieris, piedāvāju dažāda veida konsultācijas, objektu tehniskās apsekošanas un ekspertīzes. Piedalos pie būvju energoauditu izstrādes. Sadarbojos ar būvfirmām, īpašumu apsaimniekošanas  uzņēmumiem un privātpersonām. Pieredze pasūtītāja interešu pārstāvēšanā valsts un pašvaldību iestādēs, dažādi atzinumi un saskaņojumi (Būvvalde, Būvinspekcija, Būvniecības valsts kontroles birojs u.c).